Poängjakt 2024
Plats Spelare Total
poäng
Kval. Kval.
Röd
Kval.
Grön
Röd tävling Grön tävling Spelare
1 3 4 8 9 12 13 16 17 20 21 22 26 27 30 31 34 35 Topp 6 2 5 6 7 10 11 14 15 18 19 23 24 25 28 29 32 33 36 Topp 6
22 Alf Hjalmarsson 1290 JA JA JA       120 90 265   50 150 180 40 110             915         80 10 30   70 120 65               375 Alf Hjalmarsson 11290
55 Alvin Stenberg 15 NEJ NEJ NEJ                                               15                           15 Alvin Stenberg 15
46 Anders Näsberg 80 NEJ NEJ NEJ                                           80                               80 Anders Näsberg 80
16 Anders Näslund 1875 JA JA JA 80     90   160 145 65 195 150 120 150             920 105 60 135   140 105     190 280                 955 Anders Näslund 11875
29 André Söderlund 1120 NEJ NEJ NEJ 190         290 240                       720 165 235                                 400 André Söderlund 1120
19 Angelica Edfeldt 1620 JA JA JA 165     150 45 135 145 65 195 140   110             930 55 95 100 125       30 130 185                 690 Angelica Edfeldt 11620
40 Arvid Svedin 180 NEJ NEJ NEJ           120                         120     60                               60 Arvid Svedin 180
9 Bengt Neuman 2415 JA JA JA 165 55 105 105 185 190 200 140 135 200 135 190             1130 190 170 270 165     70 105 240 250                 1285 Bengt Neuman 12415
51 Benjamin Dahlström 30 NEJ NEJ NEJ                                               30                           30 Benjamin Dahlström 30
31 Eddie Söderlund 1050 NEJ NEJ NEJ 40     240               275             555   195 300                               495 Eddie Söderlund 1050
37 Elias Slagbrand-Nyqvist 260 NEJ NEJ NEJ 110                                   110 150                                   150 Elias Slagbrand-Nyqvist 260
35 Eva Wigren 535 NEJ JA NEJ       50 60 20 80     45   60             315   50     100 40         30               220 Eva Wigren 535
21 Gunilla Castenäs 1495 JA JA JA 30   50   140 135 145   120 285 155               980 80         70 10 45 165 145                 515 Gunilla Castenäs 11495
15 Göran Holmberg 1895 JA JA JA 110 55 160 205   210 110 20 135 120 90 135             965 35 120 120 230 110 190 150 45 110 120 20               930 Göran Holmberg 11895
49 Hampus Hånell 60 NEJ NEJ NEJ           10                         10     50                               50 Hampus Hånell 60
10 Hans Velander 2285 JA JA JA   135 85 150 260     190   225   275             1235   160     200 150 110   90 340                 1050 Hans Velander 12285
7 Henrik Edfeldt 2720 JA JA JA 200     190 185 310 190 175 310   190               1390 105 195 200 275       140 230 290                 1330 Henrik Edfeldt 12720
36 Håkan Sjöberg 325 NEJ NEJ NEJ                   25                 25             20   120 160                 300 Håkan Sjöberg 325
38 Jessica Gustavsson 200 NEJ NEJ NEJ                 60                   60       60           80                 140 Jessica Gustavsson 200
26 Joakim Ring 2465 NEJ JA NEJ 220     240 210 310 265         310             1555 210 195 255 250                             910 Joakim Ring 2465
20 Jonathan Näslund 1570 JA JA JA 50         105 70 40 165 130 50 110             630 130 110 170 125 190 80     90 215                 940 Jonathan Näslund 11570
33 Josef Bane 835 NEJ NEJ NEJ       30 10 190       45   135             410     200 125           100                 425 Josef Bane 835
46 Kasper Näslund 80 NEJ NEJ NEJ             20         10             30   10     40                           50 Kasper Näslund 80
43 Lennart Andersson 110 NEJ NEJ NEJ           60 50                       110                                       Lennart Andersson 110
51 Leo Näsberg 30 NEJ NEJ NEJ                                           30                               30 Leo Näsberg 30
54 Liam Enkvist 20 NEJ NEJ NEJ                                           20                               20 Liam Enkvist 20
41 Manell Bane 160 NEJ NEJ NEJ                   25   25             50     40             70                 110 Manell Bane 160
50 Manne Gustavsson 50 NEJ NEJ NEJ                 10                   10       10           30                 40 Manne Gustavsson 50
27 Marcus Söderlund 2150 NEJ NEJ NEJ 180     180 230         265   220             1075     300 275     190     310                 1075 Marcus Söderlund 2150
57 Maven Jönsson 10 NEJ NEJ NEJ       10                             10                                       Maven Jönsson 10
45 Max Gustavsson 90 NEJ NEJ NEJ                 30                   30       20           40                 60 Max Gustavsson 90
34 Millie Peterzon Nordlund 540 NEJ NEJ JA         30 30 30     100 10               200 10 20 70 100 50       10 90                 340 Millie Peterzon Nordlund 540
44 Molly Gustavsson 95 NEJ NEJ NEJ                 40                   40       35           20                 55 Molly Gustavsson 95
1 Morgan Munter 3285 JA JA JA 230       250   300 175 300 300 210 300             1680 240 195 325 275     160 105 210 360                 1605 Morgan Munter 13285
42 My Gustavsson 150 NEJ NEJ NEJ                 50                   50       50           50                 100 My Gustavsson 150
48 Måns Gustavsson 65 NEJ NEJ NEJ                 20                   20       35           10                 45 Måns Gustavsson 65
11 Niklas Castenäs 2175 JA JA JA 135 80 130   140 225 215   220 320 90 205             1325 35         135 135 60 250 235                 850 Niklas Castenäs 12175
38 Niklas Gustavsson 200 NEJ NEJ NEJ                 70                   70       70           60                 130 Niklas Gustavsson 200
55 Noel Larsson Berntsson 15 NEJ NEJ NEJ                                               15                           15 Noel Larsson Berntsson 15
57 Nora Bane 10 NEJ NEJ NEJ                                           10                               10 Nora Bane 10
24 Ola Röstlund 1280 JA JA JA 10 30 10 60 80 105 60 10 100 75 30 40             480 55 40 170 80 175 135 40 10 45 185 10               800 Ola Röstlund 11280
22 Olle Östman 1290 JA JA JA 70 10 30 105 70 90 95   110 100   75             575 70   110 185 125 105     30 120                 715 Olle Östman 11290
4 Oscar Holmlund 2975 JA JA JA 135 95 70 240 230 265 250 115 230 285 220 275             1545 105 135 300 230     190 160 210 340 100               1430 Oscar Holmlund 12975
12 Ove Vedin 2160 JA JA JA   70 150 220 110 190 175 80 180 165 155 250             1180   150 135 125 155 180 135 105 145 215 45               980 Ove Vedin 12160
13 Patric Jonsson 1955 JA JA JA 110 120 130     265 175 100   310 110 160             1160 190 135   185   120 85       80               795 Patric Jonsson 11955
32 Per Viklund 970 NEJ NEJ JA   20 60     75           50             205 140 95 150 150         20 185 45               765 Per Viklund 970
5 Peter Nordin 2920 JA JA JA   150   260 185 340 280 210 285                   1560   220 255 320 210 165 190                       1360 Peter Nordin 12920
2 Peter Söderlund 3260 JA JA JA 240 160 180 270 230 330 290 140 285 245 200 235             1660 230 250 230 310     190 75 270 310                 1600 Peter Söderlund 13260
28 Rasmus Lundgren 1600 NEJ NEJ NEJ       130   225 120 90 270                   835   80 200 165         60 260                 765 Rasmus Lundgren 1600
30 Robin Eriksson 1090 NEJ JA NEJ       20 45 160 40     100 65 75             485         65 30 110   165 235                 605 Robin Eriksson 1090
3 S-I Mellqvist 2980 JA JA JA 210   130 150 185 240 230 160 250 200 175 275             1405 165 235 280 230   165 230 150 260 340 90               1575 S-I Mellqvist 12980
25 Siv Johansson 545 JA JA JA     30 40 20 75       10 65               240   30   90 65 20 55 20 45                   305 Siv Johansson 10545
18 Sonny Forsberg 1635 JA JA JA 20 40 30   100 45 95 30 85 75 20 205             605 20   220 200 90 60 55   145 310 65               1030 Sonny Forsberg 11635
14 Stig Sundbom 1900 JA JA JA       75   45   200 210 265 90 170             1010     90   155 90 190 75 180 185                 890 Stig Sundbom 11900
8 Thomas Holmlund 2520 JA JA JA 60 110 105 170 160 160 215 140 250 225 175 235             1270 190 70 240 210     110 130 210 270 110               1250 Thomas Holmlund 12520
17 Ulf Olsson 1810 JA JA JA 90 95 85 75 140 265 145   165 60   90             900 105   170 275 125 50 85   90 145                 910 Ulf Olsson 11810
6 Åke Rossander 2895 JA JA JA 150 135 170 205 120 310 265 115 250 245 135 180             1455 220   325 300 175 200 220 105                     1440 Åke Rossander 12895
53 Anders Candell 25 NEJ NEJ NEJ                       25             25                                       Anders Candell 25