Mara 2023

Uppdaterad: 2023-06-16   02:11Hämta nya sidor automatiskt

1:a 9890 kr
2:a 3900 kr
3:a 2460kr
4:a 1310 kr
5:a 1030 kr
6:a 820kr
7:a 620kr
8:a 490kr

Spurtpris 2280 kr
Lagpris 1800 kr

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Snitt Diff Tot Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 27 25 24 25 24 25 22 24 28 27 25,1 6 251 -109
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 27 25 28 25 25 29 24 25 22 25,5 7 255 -105
3 Morgan Munter Sundsvalls BGK 24 25 28 24 28 30 22 27 24 25 25,7 8 257 -103
4 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 26 25 30 27 23 26 26 25 26 25 25,9 7 259 -101
5 André Söderlund Sundsvalls BGK 28 28 27 26 23 24 28 24 27 25 26,0 5 260 -100
6 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 27 28 29 23 26 25 26 27 27 27 26,5 6 265 -95
7 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 23 29 26 25 30 25 29 26 26 26,7 7 267 -93
8 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 29 26 27 29 24 28 29 26 24 26 26,8 5 268 -92
9 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 27 28 27 23 29 26 23 27 30 26,8 7 268 -92
10 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 26 27 27 27 26 27 28 28 27 27 27,0 2 270 -90
11 Alexander Malina Tantogårdens BGK 28 30 27 26 28 24 31 27 26 24 27,1 7 271 -89
12 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 26 26 25 28 26 29 27 32 28 27,4 7 274 -86
13 Pauli Kuikka Askims BGK 29 31 26 23 28 27 29 29 25 27 27,4 8 274 -86
14 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 29 28 28 27 28 25 27 28 26 27,6 5 276 -84
15 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 26 27 29 23 28 28 25 29 29 32 27,6 9 276 -84
16 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 25 28 28 27 28 30 27 29 28 27 27,7 5 277 -83
17 Åke Rossander Sundsvalls BGK 29 30 29 29 25 27 25 27 29 28 27,8 5 278 -82
18 William Forslund Skönsbergs SK 29 30 26 26 29 25 32 30 30 26 28,3 7 283 -77
19 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 30 29 29 27 27 30 29 27 29 27 28,4 3 284 -76
20 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 31 27 31 32 28 27 25 28 25 30 28,4 7 284 -76
21 Staffan Thulin Askims BGK 29 30 28 28 29 28 29 29 28 32 29,0 4 290 -70
22 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 28 27 27 27 33 27 30 31 32 29 29,1 6 291 -69
23 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 29 31 31 26 30 31 27 26 29 32 29,2 6 292 -68
24 Bo Larsson Sundsvalls BGK 29 30 29 32 24 24 28 36 30 30 29,2 12 292 -68
25 Turbo Temmel Skönsbergs SK 33 30 27 30 27 29 30 31 32 28 29,7 6 297 -63
26 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 35 31 29 29 29 29 30 30 28 28 29,8 7 298 -62
27 Eric Fandén Sundbybergs BGK 29 32 29 30 34 28 27 31 35 26 30,1 9 301 -59
28 Mats Nordlander Sundsvalls BGK 33 35 28 27 27 28 32 29 30 33 30,2 8 302 -58
29 Jonas Herfert Sundsvalls BGK 29 27 31 29 31 32 29 28 34 33 30,3 7 303 -57
30 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 32 28 29 28 33 33 30 31 32 30,8 5 308 -52
31 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 32 32 34 31 32 32 33 32 30 31 31,9 4 319 -41
32 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 35 34 30 33 31 35 31 31 34 33 32,7 5 327 -33
33 Devin Fandén Sundbybergs BGK 38 36 35 35 35 37 35 40 36 39 36,6 5 366 +6
34 Hans Velander Skönsbergs SK 32 28 27 32 23 25 31 30 30   28,7 9 258 -66 Brutit
35 Kerstin Andersson Uppsala BGK 37 37 39 37 39 33 36       36,9 6 258 +6 Brutit
36 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 26 27 28 29 26           27,2 3 136 -44 Brutit
37 Michael Karlsson Olofströms BGK 27 30 35 30 27           29,8 8 149 -31 Brutit
38 Per Viklund Sundsvalls BGK 28 29 30 31 36           30,8 8 154 -26 Brutit
39 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK 32 31 31 28 34           31,2 6 156 -24 Brutit

Lag
Alla lag
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 Snitt Totalt
1Haj Cool51 52 55 55 48 51 55 49 51 47 25,7514
2Bästa laget56 55 55 53 46 53 54 47 54 55 26,4528
3Champions53 55 57 53 53 57 47 54 53 53 26,8535
4Mästarna56 52 53 54 52 54 58 53 56 54 27,1542
5The Pink54 57 55 55 54 24 18 31 18 27 18 26 18 24 18 27,1407 270
6Askim58 61 54 51 57 55 58 58 53 59 28,2564
7Korsta-Gnarp55 57 58 55 52 52 53 65 59 62 28,4568
8Sumpan 154 59 59 53 58 61 54 55 57 59 28,4569
9Pensionärerna63 61 57 60 64 62 61 62 66 62 30,9618


 
1Haj CoolV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 Mattias Hägglöf25 27 25 28 25 25 29 24 25 22 25,5255
 Ricard Lockner26 25 30 27 23 26 26 25 26 25 25,9259
 51 52 55 55 48 51 55 49 51 47 25,7514
 
2Bästa lagetV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 André Söderlund28 28 27 26 23 24 28 24 27 25 26,0260
 Joakim Ring28 27 28 27 23 29 26 23 27 30 26,8268
 56 55 55 53 46 53 54 47 54 55 26,4528
 
3ChampionsV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 Åke Rossander29 30 29 29 25 27 25 27 29 28 27,8278
 Morgan Munter24 25 28 24 28 30 22 27 24 25 25,7257
 53 55 57 53 53 57 47 54 53 53 26,8535
 
4MästarnaV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 Eddie Söderlund29 26 27 29 24 28 29 26 24 26 26,8268
 Peter Söderlund27 26 26 25 28 26 29 27 32 28 27,4274
 56 52 53 54 52 54 58 53 56 54 27,1542
 
5The PinkV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 Alexander Malina28 30 27 26 28 24 31 27 26 24 27,1271
 Mats Eisenschmidt26 27 28 29 26           27,2136
 54 57 55 55 54 24 18 31 18 27 18 26 18 24 18 27,1407
 
6AskimV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 Pauli Kuikka29 31 26 23 28 27 29 29 25 27 27,4274
 Staffan Thulin29 30 28 28 29 28 29 29 28 32 29,0290
 58 61 54 51 57 55 58 58 53 59 28,2564
 
7Korsta-GnarpV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 Bo Larsson29 30 29 32 24 24 28 36 30 30 29,2292
 Patric Jonsson26 27 29 23 28 28 25 29 29 32 27,6276
 55 57 58 55 52 52 53 65 59 62 28,4568
 
8Sumpan 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 Fredrik Nilsson29 31 31 26 30 31 27 26 29 32 29,2292
 Björn Nilsson25 28 28 27 28 30 27 29 28 27 27,7277
 54 59 59 53 58 61 54 55 57 59 28,4569
 
9PensionärernaV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   Snitt Totalt
 Sonny Forsberg35 34 30 33 31 35 31 31 34 33 32,7327
 Göran Holmberg28 27 27 27 33 27 30 31 32 29 29,1291
 63 61 57 60 64 62 61 62 66 62 30,9618

Spurt
Plac Namn Klubb V9 V10 Snitt Totalt Par
1Mattias HägglöfSundbybergs BGK25 22 23,547-25
2Morgan MunterSundsvalls BGK24 25 24,549-23
3Alexander MalinaTantogårdens BGK26 24 25,050-22
3Eddie SöderlundSundsvalls BGK24 26 25,050-22
5Ricard LocknerSundbybergs BGK26 25 25,551-21
6Erik HjalmarssonSkönsbergs SK26 26 26,052-20
7Pauli KuikkaAskims BGK25 27 26,052-20
7André SöderlundSundsvalls BGK27 25 26,052-20
9Fredrik TagessonOlofströms BGK27 27 27,054-18
9Martin LundellHjelmsjö BGK27 27 27,054-18
11Thomas HolmlundSundsvalls BGK28 26 27,054-18
12Björn NilssonSundbybergs BGK28 27 27,555-17
12Oscar HolmlundSundsvalls BGK28 27 27,555-17
14Christer SjögrenSundbybergs BGK25 30 27,555-17
15Henrik EdfeldtSundsvalls BGK28 28 28,056-16
16Mikael LindblomSundsvalls BGK29 27 28,056-16
17William ForslundSkönsbergs SK30 26 28,056-16
18Åke RossanderSundsvalls BGK29 28 28,557-15
19Joakim RingSundsvalls BGK27 30 28,557-15
20Bo LarssonSundsvalls BGK30 30 30,060-12
21Peter SöderlundSundsvalls BGK32 28 30,060-12
21Staffan ThulinAskims BGK28 32 30,060-12
21Turbo TemmelSkönsbergs SK32 28 30,060-12
24Christian SöderqvistSundbybergs BGK30 31 30,561-11
25Fredrik NilssonSundbybergs BGK29 32 30,561-11
25Göran HolmbergSundsvalls BGK32 29 30,561-11
25Patric JonssonSundsvalls BGK29 32 30,561-11
28Eric FandénSundbybergs BGK35 26 30,561-11
29Carina TemmelSkönsbergs SK31 32 31,563-9
30Mats NordlanderSundsvalls BGK30 33 31,563-9
31Sonny ForsbergSundsvalls BGK34 33 33,567-5
31Jonas HerfertSundsvalls BGK34 33 33,567-5
33Devin FandénSundbybergs BGK36 39 37,575+3
34Hans VelanderSkönsbergs SK30   30,030 18-6 Brutit
35Kerstin AnderssonUppsala BGK    0,00±0 Brutit
35Per ViklundSundsvalls BGK    0,00±0 Brutit
35Michael KarlssonOlofströms BGK    0,00±0 Brutit
35Lars-Göran GuldbrandssonUmeå BGK    0,00±0 Brutit
35Mats EisenschmidtGullbergsbro BGK    0,00±0 Brutit

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31